top of page

RETAIL TIPS

Het doel en concept van jullie zaak moet welbepaald zijn maakt een constante evolutie doorzonder aan de basiswaarden te raken.

Idealiter hou je de verschillende aspecten van een zaak uitbaten zo nu en dan opnieuw tegen het daglicht.

 

Zo speelt de oefening met de ID’s om jouw klanten beter te kennen een grote rol bij de aspecten ‘concept & doelgroep’, ‘nieuwe klanten’ en ‘bestaande klanten’. ‘Visual merchandising’ en ‘het motiveren van medewerkers’ zijn de andere aspecten waarvoor we, in samenwerking met Kooplust.com, telkens 10 tips aan jullie presenteerden op de inspiratiemuur in januari 2019.

Concept & Doelgroep

Visual Merchandising/POS Materiaal

Nieuwe Klanten

Bestaande Klanten